ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 

                                                การแย่งลูกระหว่างประเทศ (HAUGE)

เรื่องการแบ่งสิทธิในการดูแลบุตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้ง เมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มระหองระแหงพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฉวยโอกาสพาตัวเด็ก ออกจากประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายและในบางกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นคือการที่เด็กต้องถูกโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจากผู้ปกครองอีกฝ่าย ทนายลำพูนและทีมทนายความลำพูนขอเรียนว่า เด็กจะต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้าเพราะขาดสัมพันธภาพที่มั่นคงทั้งกับผู้ปกครองอีกฝ่ายและกับเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะสานความสัมพันธ์อยู่กับผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่เด็กซึ่งเด็กตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะถูกล้างสมองอยู่เสมอ (ส่วนใหญ่เด็กจะรับรู้จากผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายตายแล้วหรือไม่สนใจใยดีในตัวเด็กอีกต่อไป)

 

อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีหลายเรื่องซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองที่บุตรของตนถูกลักพาตัวทนายลำพูนและทีมทนายความลำพูนขอเรียนว่า ผู้ปกครองคนอื่น ๆ ยื่นคำร้องขอคืนเด็ก ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวเด็กมาหลายปีแล้ว ในปี 2556 ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ

 

แต่หากเป็นการลักพาตัวเด็กระหว่างบิดามารดาภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้การดำเนินคดีภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายลำพูนและทีมทนายความลำพูนขอเรียนว่า จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภายใต้เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจ

 

การแย่งลูกที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต้องใช้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายลำพูนและทีมทนายความลำพูนขอเรียนว่า แต่หากเป็นการแย่งลูกภายในประเทศไทยต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีกันระหว่างบิดามารดา แม้ว่าบิดาหรือมารจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม


#ทนายลำพูนอาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายลำพูน #ทนายความลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูนฟรี #ทนายความลำพูนมืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน #รายชื่อทนายความลำพูน #สำนักทนายความลำพูน #ทนายเก่งๆลำพูน #สภาทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายที่ดินลำพูน #ทนายอาสาศาลลำพูน #ทนายอาสาศาลากลางลำพูน #กฎหมายลำพูน #สำนักงานทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #ทนายฝึกงานลำพูน #ฝึกงานทนายลำพูน #LawFirmลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน  #ทนายเก่งลำพูน #ทนายลำพูนpantip #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายฟรีลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ทนายความลำพูนเก่ง #ทนายอาสาลำพูนฟรี #สํานักงานกฎหมาย ลำพูน  #ทนายครอบครัวลำพูน

 

 

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×